Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

mr. J. A. Diephuis Voorzitter
G. Korving Penningmeester
A. van den Berg Secretaris
L.J. Joziasse Lid

De leden van het bestuur ontvangen een uitkering desgevraagd, voor zover het vermogen dit toelaat en binnen de fiscale regels valt.

Kosten kunnen gedeclareerd worden op basis van de werkelijke kosten.
De hoogte van een mogelijke beloning is gebaseerd op basis van de inzet.