Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

mr. J. A. Diephuis Voorzitter
G. Korving Penningmeester
M.W. Pollie Secretaris
A. van den Berg Lid
L.J. Joziasse Lid

De leden van het bestuur ontvangen een uitkering, voor zover het vermogen dit toelaat:

  • vergoeding van € 0,19 voor gemaakte kilometerkosten
  • vergoeding van € 1.700,= per jaar voor het verrichte vrijwilligerswerk
  • vergoeding van overige gemaakte kosten.