Oprichting

Op 15 maart 1944 is te ‘s-Gravenhage overleden, mevrouw Petronella Daniéla Vermaas, geboren te Breda op 11 januari 1872, ten tijde van haar overlijden niet hertrouwd weduwe van de heer Cornelis Adam den Beer Poortugael Barendregt. Bij door haar overlijden van kracht geworden testament dd. 10 juli 1925 verleden voor B.J.J.N. Troost destijds notaris, gevestigd te Leiden, heeft zij opgericht:
de statutair te ‘s-Gravenhage gevestigde en te 2583 JP  ‘s-Gravenhage, Terschellingsestraat 79, kantoorhoudende stichting:
Stichting Steunfonds aan hulpbehoevenden en noodlijdenden van wijlen den Heer C.A. den Beer Poortugael Barendregt en echtgenote, vrouwe P.D. Vermaas,

De stichting is vanaf 1 januari 2010 als ANBI (algemeen nut beogende instelling) aangemerkt.