Doelstelling

Het doel van het fonds Den Beer Poortugael, is het verstrekken van subsidies aan maatschappelijke organisaties die zich richten op groepen hulpbehoevende jongeren, ouderen, gehandicapten of sociaal kwetsbare groepen binnen Den Haag.

Voorwaarden:

  • de aanvrager is een Haagse organisatie
  • het steunfonds dient persoonlijk aangeschreven te worden
  • individuele persoonsgebonden aanvragen worden niet gehonoreerd
  • een aanvraag is bij voorkeur gekoppeld aan een specifiek project
  • structurele toekenning wordt niet gehonoreerd
  • de maximale toekenning bedraagt € 2.000,= per aanvraag.