Beleidsplan

Het is de bedoeling dat jaarlijks alle telkens beschikbare rente aan de daarvoor in aanmerking komende verenigingen of instellingen zal worden uitgekeerd.